ประกาศนี้หายไปหรือไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

อสังหาริมทรัพย์ - ตึกแถว อาคารพาณิชย์

80,000,000 บาท

home office 7 ชั้น ถนนเจริญราษฎร์ 864 ตร.ม. 57 ตร.ว.

home office 7 ชั้น ถนนเจริญราษ..

อสังหาริมทรัพย์ - ตึกแถว อาคารพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์ - ตึกแถว อาคารพาณิชย์
อสังหาริมทรัพย์ - ตึกแถว อาคารพาณิชย์

5,300,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น Terminal 1 ถนนสืบศิริ (AOL-F63-2103003674)

ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น Termina..