หน้ากากอนามัย

ขาย สินค้าใหม่
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 26 พ.ค. 2563 06:25 น.

ราคา 0 บาท

หน้ากากอนามัย
นอร์ท เซฟตี้อีควิปเม้นท์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิด เราจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลโดย ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละคนเป็นหลัก เราสรรหาสินค้าจากทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบครันและทันสมัยอยู่เสมอ สินค้าของเราได้รับมาตรฐานการรับรองจากองค์กรนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Mighty Micron Filter
หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบ Alpha Ring Filter
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย
หน้ากากชนิดสายส่งอากาศ
หน้ากากส่งผ่านอากาศชนิดใช้แบตเตอรี่
หน้ากากอนามัย
หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น, ฟูมโลหะ, ละออง แบบใช้แล้วทิ้ง

Tel: 02-384-3116, 02-384-0148, 02-757-7002 ถึง 4, 02-757-8687
Fax: 02-384-4222, 02-757-8688
Email: info@nse-safety.com
​http://www.nse-safety.com