ประกาศนี้หายไปหรือไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

อสังหาริมทรัพย์ - ที่ดิน
อสังหาริมทรัพย์ - ที่ดิน

16,000,000 บาท

ขายที่ดินเหมาะสำหรับจัดสรรหรือแบ่งแปลงขาย

ขายที่ดินเหมาะสำหรับจัดสรร

อสังหาริมทรัพย์ - ที่ดิน